Prihajajoči dogodki

Datum in ura Dogodek Organizator Opombe
18. 10. 2021, 16.00 Obhod in polaganje cvetja pri spominskih obeležjih Mihaeli Škapin - Drini, relejni kurirski postaji G-9, padlim borcem NOB na Žirovskem vrhu ter Žirovski četi Branko Božič V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
18. 10. 2021, 10.00 Obhod in polaganje cvetja pri spomeniku dvema partizanoma in trem aktivistom v Mršaku, ustreljenim 13. 9. 1944 Ivan Albreht V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
18. 10. 2021, 11.00 Obhod in polaganje cvetja pri spominskem obeležju padlim žirovskim pionirjem in mladincem v avli OŠ Žiri Ivan Albreht V kolikor se želite udeležiti obhoda (PCT!), nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
20. 10. 2021, 16.00 Obhod in polaganje cvetja pri spominskem obeležju trem padlim bratom Žakelj, pri Bartelčku, Partizanska cesta 35 Darka Žakelj V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
21. 10. 2021, 10.00 Obhod in polaganje cvetja pri spominskem obeležju i ustanovitvi NOO za Žiri, Kokljeva hiša, Ledinica 4 Ksenija Planinšek V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
21. 10. 2021, 10.15 Obhod in polaganje cvetja pri spominskem obeležju občasnega sedeža delovanja štaba XXXI. Divizije, Pri Modrijanovcu, Selo 30 Ksenija Planinšek V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
21. 10. 2021, 10.45 Obhod in polaganje cvetja pri spominskem obeležju ustanovitev kurirske postaje G-36, Jarčja dolina 20 Ksenija Planinšek V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
22. 10.2021, 11.00 Obhod in polaganje cvetja pri spominskem obeležju 27 padlim žirovskih čevljarjev in usnjarjev, vhod v tovarno Alpina Boris Markelj V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
22. 10.2021, 11.00 Obhod in polaganje cvetja pri spominskem obeležju ustanovitvi Jurišnega bataljona 31. divizije 9. korpusa NOV in POS, Pri Županu, Loška cesta 78 Ivan Albreht V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
22. 10.2021, 11.30 Obhod in polaganje cvetja pri spominskem obeležju sedmim borcem, padlim 15. 9. 1944, Pri hiši Pavla Cigaleta - Pretovčana, Koprivnik 39 Boris Markelj V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
23. 10. 2021, 11.00 Prireditev Dan spomina, Kulturni center stare Žiri Krajevni odbor ZB NOB Žiri Kulturni program, nagovor predsednika ZZB NOB, Marijana Križmana
23. 10. 2021, 12.00 Obhod in polaganje cvetja pri spomeniku žrtvam okupatorjevega nasilja v okolici Žirov, pokopališče Dobračeva Ivan Albreht V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com. Predvidena tudi udeležba predsednika ZZB NOB.
23. 10. 2021, po prireditvi Obhod in polaganje cvetja pri spominskem obeležju ujetim in za Kamnitnikom ustreljenim kurirjem postaje G-9 in gospodarju Sonja Rupnik V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
23. 10. 2021, 12.30 Obhod in polaganje cvetja pri spomeniku 133 padlim borcem, talcem in žrtvam vojne 1941– 1945 iz krajevne skupnosti Žiri in 91 neznanim borcem, padlim v tem okolišu Ivan Albreht V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
23. 10. 2021, 15.00 Obhod in polaganje cvetja pri spominskem obeležju 16 tovarišem, padlim 15. 11. 1943, Ravne pri Žireh Irena Filipič V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
23. 10. 2021, 16.00 Obhod in polaganje cvetja pri spominskem obeležju Vinku Oblaku, prvoborecu in organizatorju narodnoosvobodilnega gibanja v žirovskem okolišu, Pri Primcu, Novovaška cesta 29 Irena Filipič V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
23. 10. 2021, po prireditvi Obhod in polaganje cvetja pri spomeniku preboju glavnine Prešernove brigade 3./4. 8.1943, Selo 98 Jelka Padovac V kolikor se želite udeležiti obhoda, nas kontaktirajte na email zbnob.ziri@gmail.com
1. 11. 2021, 10.00 Komemoracija Pokopališče Dobračeva

Create a Free Website With Webador